top of page

דף הבית

 

בקליניקה הפרטית שלי אני מציעה טיפול פרטני ממוקד קצר מועד (פסיכותרפיה) למבוגרים, ייעוץ זוגי, הדרכת הורים ואימון שינה לתינוקות.  השירות המקצועי מבוסס על תיאוריה ופרקטיקה של פסיכולוגיה האינדיבידואלית של אלפרד אדלר. .                          יר

 

  אלפרד אדלר (1870-1937) פיתח את גישתו בתחילת המאה העשרים והאמין שלאדם יש חופש

בחירה והוא אחראי על האופן בו הוא יוצר את עצמו ואת מערכות היחסים בחייו. הפסיכולוגיה האינדיבידואלית יצרה שיטת טיפול ייחודית, קצרת מועד וממוקדת. השיטה מאפשרת למטופל לפתח מודעות להשקפת עולמו ולתפיסותיו, לבחון את מטרותיו בחיים ולתרגל את תובנותיו כך, שיהפכו לפעולות יזומות, המניבות תוצאות משמעותיות בחייו.                                   י

 

 

  פסיכולוגיה אינדיבידואלית מבוססת על גישה חיובית, הומניסטית, קוגניטיבית-התנהגותית וחברתית אשר מתמקדת בגורמים הפנימיים של התנהגות האדם: ערכים, אמונות, עמדות, מטרות, אינטרסים, משמעות אישית, תפיסת מציאות ושאיפה להגשמה עצמית. י

 

 

  על פי אדלר, ערכים כמו שוויון ערך, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת, תרומה ומועילות, עידוד, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה, הינם עקרונות שהגשמתם ויישומם מאפשרים להרגיש שביעות רצון בשלושה מעגלי החיים: עבודה, משפחה וחברה.                י

 

 

bottom of page