top of page

שבעה חוקים של אדם מצליח

דרך הוודאית להצלחה, כל הזמן לנסות עוד הפעם.

זה לא משנה עד כמה לאט את/ה הולך/ת, עד שאת/ה לא עוצר/ת.

טעות או כישלון הם הזדמנות להתחיל מחדש, אך כבר מתוך הניסיון.

אני לא יכולה לתת לכם נוסחת הצלחה מדויקת, אבל אני יכולה לתת לכם נוסחת כישלון מוחלטת:"תנסו למצוא חן בעיניהם של כולם!"

בחיים של כל אדם יש יומיים החשובים ביותר: ראשון – כשהוא נולד, השני – כשהבין בשביל מה.

הבולם העיקרי בדרך להתקדמותינו, הן ספקותינו.

חיינו מתבססים על בחירותינו. זה לא הוריך, זה לא היחסים שלך עם המורים, זה לא -כלכלה או פוליטיקה, וגם לא מזג האוויר. זה לא המנהל בעבודתך ולא האקס, זה לא הגיל המוקדם ולא הגיל המאוחר. זה את/ה ורק את/ה שאחראי/ת על כל החלטות שהחלטת.

#photo

bottom of page