top of page

מי זה "עצלן"?


עצלן -זה הגדרה שלא מסבירה שום דבר!להיו. למעשה, עצלן זה בן אדם שמלא מוטיבציה לא לעשות כלום

לא פעם אנחנו מגדירים את אנשים בתור עצלנים ולא כל כך משקיעים חשיבה למשמעות המילה. מה בעצם אנו רוצים להגיד כשקוראים למישהו "עצלן"? למעשה, זאת ההגדרה שלא מסבירה שום דבר. "עצלן וזהו!" . יש גם אנשים שאוהבים לקרוא לעצמם עצלנים: "לא שאני לא רוצה לעבוד, אני פשוט עצלן.." או "אני רציתי להצליח במבחן, אבל אני עצלן, לכן לא השקעתי בהכנה..." .

אם לצאת מנקודת ההנחה שכל התנהגות האנושית מכוונת מטרה, סביר להניח שגם לחוסר נכונות להשקיע ולהתאמץ (הרי זה מה שאנחנו מנסים לתאר כשאומרים "עצלן"), יש מטרה. אני חושבת שלהיות "עצלן" זה פעולה אקטיבית, ולא פסיבית, כפי שנהוג לחשוב כשמטרתה לגרום לסובבים להעניק לו, לתת לו, לעשות במקומו, בקיצור לשרת. כתוצאה מכך, ל"עצלן" יש חיזוק שממלא אותו במוטיבציה לא לעשות כלום.


bottom of page