top of page

מזל או אומץ להעז?

אם רק הייתי מוצא עבודה של חיי, אם רק הייתי יותר עשיר, אם רק היו לי הורים אחרים, אם רק הייתי נולד/ת במקום אחר, אם רק היה לי מזל באהבה – הייתי בן אדם מאושר והחיים שלי היו מושלמים מוכר? כמה מאתנו חושבים כך?

הרבה פעמים אנחנו חושבים שבעיות, צרות וקשיים בחיינו הם מזל רע וגזרת גורל. אנו שואלים את עצמינו: "למה מגיע לי את זה? מה עשיתי?"

למעשה, השאלה שהיינו צריכים לשאול את עצמינו היא:"מה לא עשתי ומה כעת עליי לעשות כדי להתמודד עם המצב?"

מתוך ניסיוני בעבודה הטיפולית אני שומעת הרבה אמירות, טענות ותחושות מעין אלה. אני מבינה אותם. במהלך הטיפול בעבודה המשותפת שלי עם המטופלים אנחנו ביחד פועלים על מנת להחזיר את תחושת המסוגלות ושליטה לידיהם, להראות להם שהבחירה היא באמת שלהם ורק נדרש אומץ להעז.


bottom of page