top of page

גם אדם ללא רגל יכול לרקוד!


האם האמירות כמו: "אני לא יכול/ה כבר!" או "אין לי כוח לזה יותר!" מוכרים לכם?

השאלה שלי :" מי אמר שאין יותר כוח ? מי קבע את גבול היכולת שלנו? התשובה ברורה: "אנחנו!" אנו מסוגלים להרבה יותר ממה שאנו מאמינים ואפילו יכולים לדמיין.

נכון, אף אחד לא הבטיח שיהיה קל! האדם המאושר זה לא האדם שאין לו קשיים, אלא זה האדם שלא עושה מהם עניין. הקשיים יהיו: פיזיים, רגשיים, חברתיים, אך הרצון והאמונה שלנו על עצמינו זה מה שקובע.

תחלמו, תעזו, תצאו ותגשימו! אל תתנו לשום דבר לעמוד בדרככם וזכרו – אתגרים רבים יעמדו בדרככם, בכוחכם להתגבר עליהן.


bottom of page