שיטה לקבל החלטה באופן יעיל ביותר


אך זה עובד?

הרבה פעמים בסיטואציות מסובכות שדורשות מאיתנו פתרון יעיל המוח "ננעל" על המצב האפשרי אחד: "מה יהיה עם זה יקרה?".

חלון של דקרט עוזר לראות אפשרויות שעומדות בפנינו ולחשוב על דרכים חילופיות להתנהלות.