"כאשר אנחנו מעודדים את הילד, מחזקים אותו ומשפרים את חוות דעתו על עצמו, הוא הופך לאדם מאמין בעצ