מה יש בין חלום להגשמתו?


ברוסית יש ביטוי:

“Полюбить — так королеву! Проиграть — так миллион!”

תגרום של הביטוי הוא: "אם להתאהב, אז כבר במלכה, אם להפסיד, אז כבר מיליון". הביטוי הזה מבטא את תפיסתנו - "הכל או כלום!" ואת משאלתנו – "רוצה הכל ועכשיו!" שני דברים אלו נפוצים ביותר בחברתנו ומשפיעים על עשייה שלנו.

אנחנו לא מעריכים בכלל את התקדמות חלקית. "זה הכל?!" אומרים אנחנו כשרואים שירדנו רק 500 גרם לאחר חודש שלא אכלנו עוגות.

חוסר הערכה להתקדמות חלקית זה אחד מהמכשולים הגדולים שעומד בינינו לבין הגשמה של החלומות והמטרות שלנו!

זה עצוב כי התקדמות חלקית זה גם התקדמות!

אם אנחנו רוצים להצליח במשהו חשוב ביותר ללמוד לראות את "הנבטים הראשונים" של העשייה שלנו, להוקיר בהם, לעודד את עצמינו להמשיך ו"להשקות".

בואו נזכור לא להתייאש! כי ייאוש מובילה לנסיגה, לזהירות יתר, לצמצום עשייה ובסופו של דבר לאובדן אומץ ולאובדן תחושת הערך שלנו.